لوگو پارس افق اروند

درخواست نمایندگی

فروشگاه

کلید اتوماتیک 250 آمپر

کلید اتوماتیک 100 آمپر

کلید اتوماتیک 63 آمپر

فیوز مینیاتوری 32 آمپر تک فاز

فیوز مینیاتوری 25 آمپر تک فاز

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر

براکت

تبدیل سه به دو

پنکه سقفی 90 وات

پنل 10 وات

پنل 7 وات

چسب برق 8 یارد

چراغ کارگاهی 150 وات

چراغ کارگاهی 100 وات

چراغ کارگاهی 50 وات

لامپ استوانه ای 100 وات

لامپ استوانه ای 70 وات

پنکه ایستاده پایه بلند

لامپ حبابی 20 وات